Les Fotografies dels Socis de l'AFA  Francesc Esteruelas  

Francesc Esteruelas